Zaburzenia funkcji dolnego odcinka przewodu pokarmowego jako powikłanie cukrzycy — trudny problem w opiece diabetologicznej

Opublikowano: 26/03/2021