Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

ExPAND

ExPAND - Europejska Sieć na rzecz Zmian w Polityce Zdrowotnej Dotyczącej Cukrzycy
(European Policy Action Network on Diabetes)

ExPAND to projekt, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia osób cierpiących na cukrzycę oraz do wprowadzenia skutecznych metod zapobiegania dalszemu rozwojowi tej choroby. Członkowie inicjatywy ExPAND w Europie i w Polsce pracują nad strategią zmian w kierunku zmniejszenia zagrożenia cukrzycą (profilaktyka) oraz poprawienia skuteczności leczenia i jakości opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę. Poprzez zaangażowanie najważniejszych stakeholderów w obszarze cukrzycy, pacjentów i lekarzy, a także przedstawicieli narodowych parlamentów i instytucji rządowych, ExPAND jest inicjatywą, która może realnie rekomendować systemowe zmiany w opiece diabetologicznej i mieć wpływ na wprowadzanie nowych regulacji prawnych w tym obszarze.

O inicjatywie

Europejska Sieć na rzecz Zmian w Polityce Zdrowotnej Dotyczącej Cukrzycy ExPAND jest pierwszą koalicją powołaną z inicjatywy parlamentarzystów. Powstała w 2011 r. z inicjatywy brytyjskiego parlamentarzysty Adriana Sandersa, sieć ExPAND zrzesza członków parlamentów narodowych z kilku krajów europejskich. ExPAND stanowi skuteczną platformę dialogu i współpracy różnorodnych środowisk w celu wypracowania rozwiązań w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy.

Członkowie

W działaniach inicjatywy ExPAND biorą udział następujący przedstawiciele parlamentów krajowych oraz Parlamentu Europejskiego:

· Adrian Sanders (Wielka Brytania) – przewodniczący ExPAND,
· Czesław Czechyra (Polska),
· Teresa Caeiro (Portugalia),
· Martin Gregora (Czechy),
· Georgios Papanikoalou (Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Grecja),

a także eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

· Cristian Andriciuc (the Romanian Federation of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases),
· prof. Gagik Galstyan (endokrynolog, Rosja),
· Sophie Peresson i Joao Nabais (IDF-Europe),
· Maite Valverde i Margarida Jansa (Sociedad Espanola de Diabetes),
· Umberto Valentini i Valentina Visconti (Diabete Italia).

W Polsce ambasadorem inicjatywy jest poseł Czesław Czechyra – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Diabetyków. Od lat zaangażowany w działalność na rzecz modernizacji polskiego sytemu ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i terapii cukrzycy. Systematycznie poprawia warunki leczenia w kierowanym przez niego oddziale dziecięcym szpitala powiatowego w Kozienicach.

Pakiet Narzędziowy ExPAND – strategiczny dokument wyznaczający kierunki działań naprawczych w cukrzycy

Efektem prac członków inicjatywy ExPAND jest Pakiet Narzędziowy ExPAND, dokument strategiczny, w którym zidentyfikowano najważniejsze obszary wymagające zmiany oraz przedstawiono kompleksowe i praktyczne propozycje działań naprawczych. Najważniejsze obszary Pakietu poświęcone są profilaktyce, zaangażowaniu pacjenta w leczenie, innowacjom i spersonalizowanej opiece. Dokument zawiera również rozdziały dotyczące opieki oraz leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku.

Pakiet Narzędziowy ExPAND został zaaprobowany przez Fundację Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych oraz międzynarodową organizację Podstawowa Opieka Diabetologiczna Europa.

 EXPAND broszura [933,63 kB]
 ExPand_Toolkit_POLISH_090914_0 [12,51 MB]
 

Dołącz do ExPAND

Obecnie ExPAND jest jednym z programów prowadzonych przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF).

Przeczytaj także:

   list Przewodniczącego IDF Europe [231,23 kB]

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ma zaszczyt objąć patronatem inicjatywę ExPAND w Polsce i włączyć się w tworzenie platformy skutecznego dialogu na temat koniecznych zmian w cukrzycy.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zachęca wszystkich, którym nie jest obojętny stan organizacji opieki nad pacjentem cukrzycowym w Polsce, do zapoznania się z inicjatywą ExPAND i do jej wspierania. Jeśli sprawują Państwo funkcje publiczne, są specjalistami zajmującymi się leczeniem bądź edukacją pacjenta i chcieliby Państwo włączyć się w działania Europejskiej Sieci na rzecz Zmian w Polityce Zdrowotnej Dotyczącej Cukrzycy lub uzyskać więcej informacji na jej temat, prosimy o kontakt z Biurem ExPAND w Polsce.

IDF Europe oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne pragną podziękować AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o, MSD Polska Sp. z o.o. oraz Sanofi-Aventis Sp. z o.o. za ich wsparcie dla budowy sieci ExPAND w Polsce.

Informacji udziela:

Nina Osucha
Biuro Prasowe ExPAND
Tel: 604 937 400
e-mail:1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: