Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

III edycja Szkoły Pompowej

Informujemy, że kurs otwarcia III edycji Szkoły Pompowej PTD odbędzie się na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon nr 14, III piętro.

W dniach 17 i 18 maja w Poznaniu odbędzie się kurs wprowadzający III edycji Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest to program ustawicznego szkolenia w zakresie stosowania zaawansowanych technologii w leczeniu cukrzycy.

Program szkolenia

Dzień 1 (17.05.2017)

14.00-15.00: Lunch

15.00-15.15: Otwarcie kursu. Najważniejsze założenia programu ustawicznej edukacji w zakresie zaawansowanych technologii w diabetologii (prof. Tomasz Klupa).

15.15-18.00 (z przerwą kawową): Warsztaty.

15.15-16.00: Wprowadzenie (część wspólna) – Podstawowe zasady programowania wlewu podstawowego. Podstawowe ustawienia Kalkulatora Bolusa. Różnice w zasadach programowania Kalkulatora Bolusa w zależności od producenta urządzenia (dr n. med. Andrzej Gawrecki).

16.00-16.45: Smart Guard – przełom w leczeniu cukrzycy? (prof. Przemysława Jarosz-Chobot, lek. Zbigniew Mecner).

16.45 -18.15: Warsztaty praktyczne (przedstawiciele firmy Medtronic) – 1 urządzenie na maksimum 2 osoby (2 osoby tworzą grupę ćwiczeniową). Z każdej grupy ćwiczeniowej 1 osoba podłącza pompę z solą fizjologiczną i elektrodę do CGMS. Każdy z uczestników warsztatów zakłada baterię, strzykawkę, zestaw infuzyjny, wypełnia dren, programuje podstawowe parametry pompy, łącznie z wlewem bazalnym i ustawieniami kalkulatora bolusa. Moderowanie: dr n.med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr n.med. Bogumił Wolnik, dr .med. Andrzej Gawrecki, prof. Tomasz Klupa.

18.15-18.45: Przestawienie pacjenta z wielokrotnych wstrzyknięć insuliny na dobę na leczenie z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej pierwsze kroki. Miejsce Humalogu w leczeniu za pomocą osobistej pompy insulinowej (prof. Tomasz Klupa).

18.45-19.15: Systemy ciągłego monitorowania glikemii co nowego wnoszą do leczenia? Efektywność funkcji hipoblokady (prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz).

19.45: Kolacja.

Dzień 2 (18.05.2017)

08.15 – 10.15: Warsztaty praktyczne. Zasady sczytywania osobistych pomp insulinowych. Opcje ustawień analizy danych. Archiwizacja danych. Analiza zapisów sczytanych pomp insulinowych – pacjent „początkujący” (gotowe zapisy dostarczają dla swoich podgrup moderatorzy – opcja zaproszenia pacjenta). Moderowanie: dr n.med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr n.med. Bogumił Wolnik, dr med. Andrzej Gawrecki, prof. Tomasz Klupa.

10.15-10.30: Przerwa kawowa.

10.30-11.00: Jak skutecznie (a nie antyskutecznie) edukować chorego przed wdrożeniem leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej? (mgr Teresa Benbenek-Klupa).

11.00-11.30: Organizacja poradni leczenia osobistymi pompami insulinowymi. Wyposażenie, podział kompetencji, zasady dystrybucji pomp i oprzyrządowania, punktacja procedur (dr hab.med. Agnieszka Szadkowska)

11.30-12.30: Prezentacje przypadków – dyskusja i ustalanie konsensusu postępowania.

Pacjent internistyczny leczony osobistą pompą insulinową.

  • 11.30-11.50: Dr Andrzej Gawrecki
  • 11.50-12.10: Dr Bogumił Wolnik
  • 12.10-12.30: Dr Elektra Szymańska-Garbacz

12.30-13.15: Lunch – liczenie zawartości wymienników pokarmowych dla uczestników będą dostępne wagi spożywcze. Możliwość posługiwania się dodatkowymi „pomocami naukowymi” (np. aplikacjami na smartfony).

13.15-14.00: Prezentacje przypadków – dyskusja i ustalanie konsensusu postępowania

Nastolatek „u drzwi” internisty – jakie niespodzianki mogą na nas oczekiwać?

  • 13.15-13.35: Prof. Przemysława Jarosz-Chobot
  • 13.35-13.55: Prof. Agnieszka Szadkowska
  • 13.55-14.15: Prof. Małgorzata Myśliwiec

14.15 – 14.45: Przygotowanie pacjenta leczonego za pomocą osobistej pompy insulinowej do radzenia sobie w sytuacjach szczególnych: podróż, wysiłek fizyczny, choroba, stres itp. Sytuacje związane z koniecznością czasowego odłączenia się od pompy (dr n.med. Andrzej Gawrecki)

14.45-15.15: Analiza zapisów pracy pompy w oparciu o programy komputerowe – pacjent „zaawansowany” praktyczne zajęcia w podgrupach. Przykłady „szybkiej ścieżki” analizy zapisów (prof. Tomasz Klupa).

15.15: Zakończenie kursu

Do udziału zakwalifikowali się:

BEDNARSKA JOANNA
BOŻEK ANNA
CHAMIENIA AGNIESZKA
CZUDIJOWICZ HALINA
CZYŻEWSKA MARTA
DANIELEWICZ-PALEŃ ANNA
DZIEMIDOK PIOTR
DZIWURA - OGONOWSKA JOANNA
FOLTYN AGNIESZKA
FRONCZYK ANETA
HAŁABURA ANNA
KOCHAŃSKA-MARCINIAK IWONA
KRAWCZYK MAGDALENA
KWIENDACZ HANNA
ŁUKASZEWICZ MONIKA
MACIULEWSKI RAFAŁ
MAJDA FILIP
MALISZEWSKA KATARZYNA
MIRECKA HANNA
OLCZAK KATARZYNA
OLEJNICZAK HENRYKA
OLSZEWSKA MONIKA
ORDA AGNIESZKA
OSIŃSKI MACIEJ
PAWELSKA JOLANTA
POLASZEWSKA-MUSZYŃSKA MIROSŁAWA
PRZEGOŃ WIESŁAW
RUTKOWSKA JOANNA
SEGET SEBASTIAN
SIEMIONOW-DZIEMIDOK AGNIESZKA
SŁOWIK-KWIATKOWSKA IWONA
SMOLAREK-BUKOWSKA EWA
SORÓBKA BARBARA
WIECZOREK WOJCIECH
WÓJCIK-ODYNIEC JOANNA
WYSZOMIRSKA KAROLINA
ZASADZIŃSKA GRAŻYNA
ZIELIŃSKA ANNA1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: