Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXIV Zjazdu Naukowego PTD w 2023 r.

29 Grudzień 2020

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXIV Zjazdu Naukowego PTD w 2023 r.
 2. Czterodniowy Zjazd powinien odbyć się w terminie od 8 maja do 4 czerwca 2023 r.
 3. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie PTD, oddziały PTD, kliniki uniwersyteckie i pozaakademickie ośrodki diabetologiczne z całego kraju.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. uzasadnienie organizacji zjazdu PTD w danym mieście tj. dlaczego dany ośrodek/oddział PTD/osoba ubiega się o organizację Zjazdu, wraz z udokumentowaniem możliwości organizacji zjazdu dla ok. 2,5 – 3,0 tys. Uczestników, polegającym w szczególności na zaprezentowaniu bazy konferencyjno – wystawienniczej i noclegowej;
  b. propozycję terminu Zjazdu;
  c. możliwie jak najbardziej dokładną prezentację/wizualizację proponowanego miejsca odbycia Zjazdu (np. centrum konferencyjnego itp.);
  d. opis możliwości komunikacyjnych (jaki jest dojazd do miejsca Zjazdu itp.);
  e. propozycję składu komitetu organizacyjnego.
 5. Zgłoszenie nie powinno zawierać ofert podmiotów organizujących Zjazd od strony technicznej (logistycznej). Podmiot taki będzie wyłoniony w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Główny PTD po wyborze miejsca organizacji zjazdu.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy lub adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

ul. Polskich Kolei Państwowych 6

92-402 Łódź

z dopiskiem: "XXIV Zjazd PTD"

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes Zarządu Głównego PTD
Poznań, 28 grudnia 2020 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: