Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Wkrótce kolejna debata na temat cukrzycy w Parlamencie Europejskim

20 Marzec 2017

Największa Europejska organizacja diabetologiczna, EASD ( European Association for the Study of Diabetes – Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą) w roku 2015 powołała Komitet EASD-EU, którego celem jest koordynacja współpracy pomiędzy EASD a Unią Europejską, w szczególności z Parlamentem Europejskim. Jedne z celów powołania Komitetu to: upowszechnianie wśród Europosłów wiedzy na temat cukrzycy jako narastającego problemu medycznego i społecznego, praca na rzecz zwiększenia nakładów na badania związane z profilaktyką i leczeniem tej choroby, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych.

Wśród członków Komitetu powołanych przez EASD, znalazł się prof. Tomasz Klupa z Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Zarządu Głównego PTD.

Fot. 1. Członkowie Komitetu EASD-EU

Efektem pracy Komitetu było jak dotąd kierowanie przez Europosłów tak zwanych pisemnych pytań do Parlamentu Europejskiego, dotyczących szeroko rozumianej polityki prozdrowotnej. Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Komitet była niewątpliwie konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim 16.11.2016 r związana z upowszechnianiem wśród Europosłów wiedzy na temat potrzeb w zakresie intensyfikacji prac nad prewencją cukrzycy.

   

Fot. 2. Prof. Tomasz Klupa oraz Prof. Anna Novials (prezes elekt Hiszpańskiego Towarzystwa Diabetologicznego) w trakcie konferencji w Parlamencie Europejskim

   

Fot. 3. Europosłowie oraz członkowie Komitetu EASD-EU
podczas obrad w Parlamencie Europejskim

W dniu 31.05.2017 roku odbędzie się kolejna konferencja w Parlamencie Europejskim, tym razem ukierunkowana przede wszystkim na problemy związane z leczeniem cukrzycy, głównie na podstawie zaawansowanych technologii medycznych. Celem konferencji będzie zwrócenie uwagi Europosłów na pewne potrzeby zmian legislacyjnych związanych z pojawianiem się na rynku urządzeń medycznych, działających coraz częściej automatycznie bądź autonomicznie, i na konieczność traktowania także w tym aspekcie bezpieczeństwa pacjentów w sposób priorytetowy. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na najnowsze rozwiązania technologiczne dotyczące leczenia cukrzycy, co jest uzasadnione nie tylko medycznie, ale także ekonomicznie.

O przyszłych działaniach i ewentualnych osiągnięciach Komitetu będziemy Państwa informować na bieżąco.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: