Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Składki członkowskie- przypominamy numer konta!!!

29 Lipiec 2011

Na konto, którego dane zamieszczamy poniżej, do końca marca 2011 roku członkowie zobowiązani są wpłacić składkę w wysokości 60 PLN.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ul. Kliniczna 1A; 80-402 Gdańsk

Konto : 30 1060 0076 0000 3300 0069 5994 z dopiskiem "składka członkowska za 2011"

Nazwisko, Imię i Oddział

Chcielibyśmy dodać, iż członkiem PTD jest osoba, która m.in. regularnie opłaca składkę członkowską. Spełnienie wymagań stawianych członkom Towarzystwa (zgodnie z zapisami Statutu PTD), w tym również uiszczenie składki, daje prawa do udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz prawo do udziału w wyborach (czynnego, czy też biernego). Członkom opłacającym regularnie składki członkowskie przysługuje ponadto zniżka przy opłacie rejestracyjnej na oficjalne Zjazdy i Konferencje PTD oraz prawo do bezpłatnej prenumeraty Diabetologii Praktycznej, a od bieżącego roku również Diabetologii Doświadczalnej i Klinicznej, która powraca na rynek wydawniczy w wersji papierowej. Na zakończenie pragniemy przypomnieć, iż w trakcie najbliższego Zjazdu PTD, który zaplanowano na maj 2011r. (Kraków) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze do udziału w którym dopuszczeni będą jedynie Ci członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2011.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak Prezes ZG PTD1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: