Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Relacja z udziału członków PTD w kursie EBM w Salonikach, 11-13 maja 2011 r.

21 Czerwiec 2011

W dniach 11-13 maja 2011 w Halkidiki, w Grecji odbyło się po raz trzeci spotkanie Oxford - Thessaloniki Diabetes Forum. Organizatorem, tak jak w przypadku poprzednich spotkań był Apostolos Tsapas, pracujący na stanowisku profesora w Aristotle University w Salonikach. Spotkanie, w którym uczestniczyło 25 osób, po raz pierwszy miało charakter międzynarodowy. Dzięki głównemu sponsorowi spotkania, firmie Novo Nordisk w konferencji brało udział pięciu Polaków (dr Aleksandra Araszkiewicz z Poznania, dr Barbara Głowińska - Olszewska z Białegostoku, dr Katarzyna Maliszewska z Białegostoku, dr Maciej Pawłowski z Łodzi, dr Ewa Szyprowska z Lublina).
Spotkanie miało charakter wybitnie szkoleniowy, poświęcone było zasadom Evidence Based Medicine (EBM), podstawom projektowania badań naukowych, statystyce , przygotowaniu wyników badań do publikacji.
W pierwszym dniu zajęć wykład wprowadzający wygłosił Apostolos Tsapas przedstawiając podstawowe pojęcia EBM. Następnie omówiono zasady formułowania tez badań naukowych oraz przeszukiwania bazy Pubmed (Nikolaos Papanas). W kolejnych wykładach omówiono nazewnictwo i rodzaje projektów badawczych (Dimitrios Goulis), zasady tworzenia metaanalizy (Grigorios Leontiadis). Na zakończenie przeprowadzono warsztaty, które polegały na prawidłowym sformułowaniu tezy badawczej i znalezieniu w bazie Pubmed materiałów rozwiązujących problem.
Cały kolejny dzień poświęcony był projektom badawczym. Zajęcia prowadzili pracownicy Oxford Centre for Diabetes Endocrinology and Metabolism: Anne Clark, Jonathan Levy i David R. Matthews. Rozpoczął prof. D.R. Matthews omawiając podstawy badań klinicznych oraz matematyki i statystyki stosowanej w analizie danych naukowych. Wyjaśnił znaczenie elementarnych pojęć używanych w opisach i interpretacji wyników badań klinicznych. Następnie Anne Clark przybliżyła zasady przygotowywania prac do publikacji. Jako ćwiczenie uczestnicy mieli znaleźć błędy w przykładowych, opublikowanych artykułach. Jonathan Levy opowiedział o metodach stosowanych do opisu zbiorów danych. Wskazał również w jakich przypadkach używać poszczególnych testów statystycznych.
Popołudnie zostało zarezerwowane na warsztaty. Uczestnicy podzieleni na grupy otrzymali dane i hipotezy badawcze. Zadanie polegało na przeprowadzeniu testów statystycznych, opracowaniu wyników, napisaniu streszczenia oraz przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji.
W ostatnim dniu konferencji Jonathan Levy omówił problem hipoglikemii u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. Dimitri Mikhailidi, redaktor pisma Chemical Pathology and Human Metabolism opowiedział jakie błędy decydują o odrzuceniu pracy i na co zwrócić uwagę wysyłając pracę do publikacji. Prof. Matthews analizował standardy ADA i EASD wskazując m. in. na brak konkretnych zaleceń i dowolność w wyborze terapii. Na zakończenie prof. Tsapas wskazał na problemy wynikające z zaleceń opartych na EBM.
Kurs był bardzo praktyczny, pozwalał na bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia i świetnie zorganizowany. Uczestnictwo w kursie pozwoliło uczestnikom wzbogacić się o wiedzę przydatną w projektowaniu badań naukowych, opracowywaniu wyników i przygotowywaniu publikacji. Uczestnictwo w kursie można polecić wszystkim osobom zainteresowanym badaniami naukowymi. Tą drogą polscy uczestnicy chcieliby wyrazić podziękowanie firmie Novo Nordisk, a szczególnie dr n. med. Marcinowi Kołaczyńskiemu za umożliwienie udziału w konferencji.

Opracował dr n. med. Maciej Pawłowski1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: