Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin Konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2019 r. – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego

18 Styczeń 2019

Każdy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego rozpoczyna się wręczeniem grantów i nagród naukowych przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Jedną z form wyróżnienia wybitnych osób z grona polskiej diabetologii jest przyznanie nagrody w postaci możliwości wygłoszenia wykładu im. Jakuba Węgierki i wykładu im. Mieczysława Wierzuchowskiego podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w Lublinie w dniu 16 maja 2019 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń udziału w Konkursie według następujących zasad:

  1. Wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego to nagrody naukowe PTD przyznawane za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii, zarówno z zakresu badań klinicznych, jak i badań podstawowych.
  2. W Konkursie o możliwość wygłoszenia wykładu im. J. Węgierki mogą brać udział osoby, które dotychczas tego wykładu nie wygłosiły. W Konkursie o możliwość wygłoszenia wykładu im. M. WIerzuchowskiego mogą brać udział osoby, które dotychczas tego wykładu nie wygłosiły.
  3. Kandydaci ubiegający się o możliwość wygłoszenia wykładu im. J. Węgierki lub im. M. Wierzuchowskiego powinni przesłać swoje zgłoszenie na ręce Prezesa Zarządu Głównego PTD drogą elektroniczną na adres: w terminie do 3 marca 2019 r.
  4. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:

a) list przewodni,

b) życiorys naukowy,

c) opis szczególnych osiągnięć naukowych w dziedzinie diabetologii,

d) bibliometryczne podsumowanie dorobku naukowego (sumaryczna punktacja impact factor, MNiSW oraz indeks Hirsha za autorstwo lub współautorstwo opublikowanych w pełnej wersji prac oryginalnych i poglądowych);

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – t.j. z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”;

  1. Zgłoszenia nadesłane po dniu 3 marca 2019 r. r., niekompletne lub niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata lub laureatów Konkursu, bez wezwania do usunięcia braków.
  2. Laureatów Konkursu wybiera Zarząd Główny PTD w drodze uchwały, o której treści uczestniczy Konkursu są niezwłocznie informowani.

W imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Prezes Zarządu Głównego

Kraków, 18.01.2019 r.

POBIERZ REGULAMIN:

 Regulamin_wykłady_honorowe PTD_2019 [351,48 kB]


1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: