Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

List do MZ w sprawie refundacji leków inkretynowych

1 Czerwiec 2011

Zwracamy się do Pani Minister o podjęcie pozytywnej decyzji dotyczącej refundacji tej grupy leków w ramach obecnej nowelizacji Wykazu Leków Refundowanych.

Podkreślamy z całą stanowczością, że leki inkretynowe, czyli doustne DPP4 oraz podskórne analogi GLP1, stanowią istotny postęp w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2, są pierwszą niezaprzeczalną innowacją w terapii cukrzycy od momentu odkrycia insuliny.

Leki te są powszechnie refundowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w krajach o zbliżonym lub nawet niższym od Polski statusie ekonomicznym (np.Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) ze względu na ich wpływ na zahamowanie postępu choroby oraz oszczędności dla płatnika publicznego wynikające ze zmniejszenia częstości występowania kosztochłonnych powikłań, w tym również epizodów hipoglikemii. Szczególne korzyści wynikające z zastosowanie leków inkretynowych w formie doustnej dotyczą możliwości opóźnienia konieczności stosowania kosztownej i często trudnej do zaakceptowania przez pacjenta insulinoterapii.

Refundacja doustnych inhibitorów DPP-4, u pacjentów nieskutecznie leczonych metforminą w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika, oraz podskórnych analogów GLP1 dla pacjentów szczególnie otyłych, z BMI>35 kg/m2, nieskutecznie leczonych metforminą w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem, stanowi krok pozwalający na zwiększenie skuteczności kontroli cukrzycy typu 2, zmniejszenie częstości powikłań, uzyskanie oszczędności i wygospodarowanie środków na dalsze rozwiązania innowacyjne w opiece diabetologicznej.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, posiadając informację na temat niedostatecznej kontroli cukrzycy typu 2 w Polsce za pomocą dostępnych aktualnie leków, ma obowiązek opowiedzieć się w obronie istotnego interesu zdrowotnego chorych cierpiących z powodu cukrzycy.

Biorąc pod uwagę fakt, że cukrzyca stanowi zagrożenie epidemiczne w XXI wieku, poprawa skuteczności jej leczenia powinna być traktowana jako szczególny priorytet zdrowotny Ministerstwa Zdrowia obejmujący zwiększenie nakładów na profilaktykę, edukację i nowoczesne leczenie.

Przypominamy, że obecnie Polska obejmująca niebawem prezydencję w Unii Europejskiej znajduje się na niechlubnym 25 miejscu pod względem jakości opieki diabetologicznej wśród krajów Unii Europejskiej.

Wierzymy, że pozytywna decyzja refundacyjna Pani Minister pozwoli diametralnie poprawić sytuację w zakresie terapii cukrzycy typu 2 i opieki diabetologicznej w Polsce.

Z poważaniem, Prof. Władysław Grzeszczak

Prezes ZG PTD1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: