Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Kampanie społeczno-edukacyjne

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Chcę Was serdecznie zaprosić i zachęcić do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy. Jak wiecie, szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje ok. 2 mln. osób, natomiast drugie tyle Polaków bo ok. 2,6 mln. znajduje się w stanie przedcukrzycowym. My lekarze diabetolodzy, lekarze rodzinni jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za leczenie naszych pacjentów, ale także za rozwój lecznictwa w Polsce, za którym kryje się ciągła edukacja, badania, aktualizowanie danych epidemiologicznych. Tak więc mamy niepowtarzalną okazję osobiście zaangażować się w ogólnopolski Projekt, który zakłada zintegrowanie działań lekarzy diabetologów i lekarzy rodzinnych odgrywających jedną z kluczowych ról w diagnozowaniu cukrzycy i leczeniu wczesnego stadium choroby.

Projekt jest efektem współpracy wielu podmiotów. Powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i został opracowany w oparciu o innowacyjne narzędzia firmy MMS. Realizacja Projektu jest możliwa dzięki wyłącznemu Grantodawcy - firmie Teva Pharmaceuticals Polska, z którą wspólnie realizowaliśmy na szeroką skalę badanie ARATEUS 1 i 2. Obecne przedsięwzięcie jest kontynuacją naszej dotychczasowej współpracy a nadrzędna idea, przyświecająca Inicjatorom Projektu, to zwrócenie uwagi na problem zbyt rzadkiego i zbyt późnego rozpoznawania cukrzycy w Polsce oraz integracja i współpraca środowiska medycznego zajmującego się pacjentami diabetologicznymi. Ambasadorami Projektu są prof. dr n. med. Krzysztof Strojek i prof. dr n. med. Maciej Małecki oraz niżej podpisany. Jest to pierwszy taki Projekt w Polsce, który globalnie i całościowo traktuje problem niedodiagnozowania pacjentów z cukrzycą. Bardzo się cieszę, że mamy w Polsce podmioty, którym nieobojętny jest ten problem. Efektem podjętych działań jest właśnie nasz wspólny Projekt do zainicjowania którego utwierdziły nas niepokojące dane epidemiologiczne, wskazujące na gwałtowne narastanie zachorowań na cukrzycę w Polsce. Nie znamy dokładnie liczby osób chorych, u których nie doszło jeszcze do zdiagnozowania cukrzycy oraz rozpoczęcia leczenia. Ale szacunkowe statystyki wskazują wyraźnie, że w Polsce mamy do czynienia z epidemią cukrzycy.

Towarzystwo oraz Ambasadorowie zrobią wszystko aby cały Projekt mocno nagłośnić, będziemy widoczni na zjazdach, w mediach, w internecie, na stronach towarzystw współpracujących, będziemy informować o naszych poczynaniach Was - lekarzy diabetologów, lekarzy rodzinnych zaangażowanych w Projekt oraz pacjentów. Dzisiaj poruszamy temat diabetologii, ale za chwilę będziemy mówić głosem interdyscyplinarnym - łączyć doświadczenia wszystkich lekarzy, biorących udział w leczeniu cukrzycy.

Koleżanki i Koledzy, już dziś gorąco zachęcam Was i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych aktywnościach. Na przestrzeni bieżącego roku będziemy mieli okazję przyczynić się do podjęcia skutecznych działań zmierzających do poprawy wykrywalności cukrzycy poprzez integrację i współpracę całego środowiska medycznego. Aby móc aktywnie uczestniczyć w aktywnościach projektowych wystarczy zarejestrować się na stronie koalicjawcukrzycy.bestdoctor.pl. Każdy zalogowany użytkownik Platformy otrzymywać będzie komunikaty z zaproszeniem do aktualnie realizowanych aktywności projektowych.

„Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy” jest naszą koalicją - Ambasadorzy, lekarze diabetolodzy i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej jak i nasi pacjenci - wszyscy razem jesteśmy w stanie pokazać realny obraz skali cukrzycy w Polsce oraz wpłynąć na zwiększenie efektywności leczenia.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

 Zaproszenie Prof. Leszka Czupryniaka do udziału w Projekcie [187,54 kB]


1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: