Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Opinia Ekspertów z dziedziny diabetologii dotycząca rekomendacji zastosowania systemu FreeStyle Libre u polskich pacjentów z cukrzycą

1 Marzec 2019

Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest zapo­bieżenie rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy, czemu służyć ma, między innymi, osiągnięcie docelowe­go zakresu stężenia glukozy we krwi. Powszechnie uży­wanym wskaźnikiem ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy jest wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c), jednak jest to parametr, który posiada zasadnicze ograniczenia. Wartość HbA1c, będąca odzwierciedleniem stężenia glukozy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających pomiar, uśrednia wszystkie przebyte epizody hiperglikemii i hipoglikemii. Omawiany parametr nie odzwier­ciedla zmienności glikemii, nie wnosi precyzyjnych informacji o czasie spędzanym przez danego pacjenta w celu terapeutycznym wyrażonym stężeniem glukozy.

 00_DP_2019_2_Malecki [303,42 kB]


1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: