Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Doniesienia naukowe

Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest zapo­bieżenie rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy, czemu służyć ma, między innymi, osiągnięcie docelowe­go zakresu stężenia glukozy we krwi. Powszechnie uży­wanym wskaźnikiem ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy jest wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c), jednak jest to parametr, który posiada zasadnicze ograniczenia.

więcejOpinia Ekspertów z dziedziny diabetologii dotycząca rekomendacji zastosowania systemu FreeStyle Libre u polskich pacjentów z cukrzycą 

Analiza czynników matczynych i wyników położniczych u kobiet z cukrzycą ciążową. Wyniki programu naukowo-edukacyjnego „Dbamy o Mamy”

więcejAnaliza czynników matczynych i wyników położniczych u kobiet z cukrzycą ciążową 

Pojęcie „medycyny opartej na faktach” (EBM, evidence-based medicine) obejmuje postępowanie, którego celem jest wiarygodne i obiektywne wnioskowanie kliniczne, ocenianie wyników najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących efektywności oraz bezpieczeństwa stosowanych terapii.

więcejPorównanie skuteczności i bezpieczeństwa insulin analogowych Novo Nordisk  

Jak wykazano w najnowszych badaniach, wczesne włączenie insuliny może znacząco wpłynąć na korekcję zaburzeń metabolicznych cukrzycy typu 2 i zapewnić długoterminową kontrolę glikemii.

więcejRola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 

W ostatnich badaniach wykazano, że otyłość u ludzi i gryzoni koreluje ze zwiększoną aktywnością 11beta-HSD1 selektywnie w tkance tłuszczowej.

więcejInhibitor dehydrogenazy 11beta-hydrosteroidowej: nowy cel w farmakoterapii zespołu metabolicznego 

6 stycznia 2012 r. w elektronicznej wersji miesięcznika Diabetologia ukazał się artykuł P. Blin’a i wsp. pt. „Insulin glargine and risk of cancer: a cohort study in the French National Healthcare Insurance Database”.

więcejGlargina a występowanie nowotworów – nowe doniesienie 1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: