Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Apel o popracie narodowego programu przeciwdziałania cukrzycy i jej powikłaniom

22 Maj 2014

15-17 maj br. odbył się w Gdańsku XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wzięło w nim udział ponad 2600 lekarzy i pielęgniarek. W trakcie zjazdu zainicjowana została akcja zbierania 100 tys. podpisów pod projektem Narodowego Programu Przeciwdziałania Cukrzycy i jej Powikłaniom.

Cukrzyca dotyczy ponad 3 mln Polaków, ale jest jej świadomych i z jej powodu leczonych jedynie 2,2 mln. Liczba zachorowań na cukrzycę w Polsce rośnie szybciej niż przewidywano jeszcze niedawno. W 2006 ONZ uznała cukrzycę za pierwszą niezakaźną epidemię współczesnego świata, a w 2012 Parlament Europejski wezwał rządy wszystkich krajów członkowskich do tworzenia narodowych programów walki z cukrzycą i energicznego działania w celu skutecznego zapobiegania cukrzycy. Aby pomóc rządowi i parlamentowi, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wzięło na swoje barki ciężar opracowania narodowego programu walki z cukrzycą.

Zaniedbań w opiece nad chorymi na cukrzycę jest bardzo wiele – nie są prowadzone powszechne badania przesiewowe, bardzo nisko finansowane są przez NFZ świadczenia dla chorych na cukrzycę, nie jest finansowana edukacja - a od prowadzenia właściwego trybu życia zależy powodzenie terapii, bardzo znacznie podrożały w wyniku ustawy refundacyjnej ceny insulin i pasków do samokontroli glikemii, od lat blokowana jest refundacja nowych leków przeciwcukrzycowych (które faktycznie nie są już takie nowe, gdyż np. leki inkretynowe zostały wprowadzone do lecznictwa w 2006 r.). Ze zdumieniem stwierdzamy, że obecnie większość leków na cukrzycę jest pełnopłatna dla pacjenta – jest to sytuacja niebywała w kraju o takim stopniu rozwoju jak Polska. Swój protest przeciwko tej sytuacji wyraziła w ostatnich dniach także Naczelna Rada Lekarska.

Narodowy Program zakłada:

  • powołanie Krajowego Rejestru Chorych na Cukrzycę, Krajowego Rejestru Dzieci Matek z Cukrzycą Ciążową (GDM) i Krajowego Rejestru Cukrzyc o Podłożu Genetycznym
  • utworzenie ogólnopolskiej sieci Ośrodków Edukacji w Cukrzycy
  • uruchomienie Ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Retinopatii Cukrzycowej (w jego ramach wszystkie placówki diabetologiczne byłby wyposażone w sprzęt cyfrowy do obrazowania dna oczu)
  • utworzenie ogólnopolskiej sieci Poradni Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Liczymy, że zorganizowany wysiłek całego społeczeństwa i przekonanie o randze problemu, jakim jest cukrzyca i jej powikłania umożliwią nam złożenie 14 listopada br., w Światowym Dniu Cukrzycy, projektu Programu wraz ze 100 tysiącami podpisów w Kancelarii Marszałka Sejmu. W ten sposób parlament i rząd otrzymają gotowy i fachowo opracowany projekt działań zmierzających do pokonania cukrzycy w naszym kraju.

w imieniu Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak

Prezes PTD

 


Łódź, 19 maja 2014 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: