Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Apel członków PTD do Rządu RP

4 Czerwiec 2012

18 maja br. odbyło się w Karpaczu walne zebranie członków PTD. Ze względu na złą sytuację chorych na cukrzycę w naszym kraju, rosnące koszty leczenia cukrzycy oraz niemożność nawiązania dialogu z władzami Ministerstwa Zdrowia członkowie uchwalili Apel do Rządu RP.

Oto jego treść:

Zaniepokojeni w najwyższym stopniu kierunkiem rozwoju opieki diabetologicznej w naszym kraju, oburzeni konsekwentnym lekceważeniem przez władze problemów chorych na cukrzycę, świadomi zagrożeń, jakie cukrzyca niesie dla osób na nią cierpiących oraz całego społeczeństwa oraz przekonani, że walka z epidemią cukrzycy, na którą choruje w Polsce co najmniej 2,5 mln osób, bez udziału najwyższych władz państwowych jest niemożliwa, apelujemy do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań, które spowodują:

1. uchwalenie Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Cukrzycy i Jej Powikłań (Ustawy o Cukrzycy) gwarantującego realizację i finasowanie prewencji i leczenia cukrzycy na poziomie odpowiadającym zagrożeniu związanym z wysoką częstością występowania tej choroby tj. minimum 300 mln zł rocznie;

2. szybkie zwiększenie bardzo niskiego obecnie poziomu finansowania bieżącej opieki diabetologicznej – w ub. r. NFZ przeznaczył na świadczenia w poradniach i oddziałach diabetologicznych jedynie 133 mln zł czyli 0,22% swojego budżetu;

3. zagwarantowanie chorym dostępu do nowoczesnego leczenia, m.in. poprzez refundowanie nowszych leków diabetologicznych – od ponad 10 lat żaden nowy lek na cukrzycę nie został objęty refundacją, podczas gdy są one refundowane w różnym stopniu we wszystkich innych krajach UE;

4. porzucenie planu likwidacji jednolitej specjalizacji z diabetologii;

5. unowocześnienie organizacji opieki diabetologicznej, polegające m.in. na strukturalnym zwiększeniu roli pielęgniarki w procesie leczenia chorych na cukrzycę.

14 marca br. Parlament Europejski uchwalił rezolucję wzywająca państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanej walki z epidemią cukrzycy. Wierzymy, że Rząd RP, ciesząc się zasłużenie uznaniem partnerów europejskich z powodu swoich sukcesów ekonomicznych, podejmie to wyzwanie i rozpocznie działania zmierzające do poprawy sytuacji chorych na cukrzycę w naszym kraju. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne za najważniejsze w tym zakresie uważa działania wymienione powyżej i niezmiennie deklaruje wszelką pomoc w ich realizacji.

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Karpacz , 18 maja 2012 r

 Apel członków PTD do Rządu RP.pdf [336,17 kB]


1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: