Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Aktualności

W dniu 14 grudnia 2011 roku odbyła się w Warszawie pierwsza wspólna Konferencja PTD i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Poniższe linki przeniosą Państwa do nagrań poszczególnych wykładów z tego bardzo ciekawego spotkania.

więcejNie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej - Konferencja PTD i PTDL 

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa o refundacji leków, uchwalona 12 maja br. Zmiany, które ustawa wprowadza, w sposób zasadniczy ograniczą dostępność chorych do stosowania samokontroli glikemii, a także do insulinoterapii.

więcejStanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie prawdziwych kosztów nowej ustawy refundacyjnej 

Redakcja programu realizowanego w TVP2 „Pytanie na śniadanie” zainteresowała się sprawą refundacji analogów długodziałających. Udało się jej – a dokładnie wydawcy tego programu, pani redaktor Agnieszce Grabarskiej – uzyskać informację z Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) na temat rzekomej analizy bezpieczeństwa prowadzonej przez Agencję...

więcejCiąg dalszy starań PTD i stowarzyszeń pacjentów o poprawę dostępności chorych do analogów długodziałających 

Prezes PTD - Prof. Leszek Czupryniak - wystosował list otwarty do Minister Zdrowia, Ewy Kopacz, w sprawie planowanych list leków refundowanych, mających zastosowanie w diabetologii...

więcejList otwarty Zarządu Głównego PTD do Minister Zdrowia 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

"Dzięki wspólnym wysiłkom organizacyjnym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzyca, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz magazynu „Służba Zdrowia” 6 września br. odbędzie się w Warszawie Polskie Forum Zmieniajmy Cukrzyce...

więcejWażne! Polskie Forum Zmieniajmy Cukrzycę - 6 września, Warszawa  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Przyjaciele,

Mija już trzeci miesiąc od wyboru nowego Zarządu Głównego naszego Towarzystwa i objęcia przeze mnie funkcji prezesa PTD. Na początku lipca odbyliśmy pierwsze posiedzenie nowego Zarządu, na którym podjęliśmy wiele ważnych decyzji. Chciałbym Państwu pokrótce przybliżyć plan, jaki mamy przed sobą, oraz zmiany, jakich mogą się Państwo spodziewać w najbliższym czasie.

więcejList nowego Prezesa i nowo wybranego Zarządu Głównego - pierwsze decyzje, najbliższe wydarzenia 

Na moje ręce wpłynął list dr med. J. Kurzawy z Konina przedstawiający punkt widzenia doświadczonego diabetologa na obowiązujące od 1 lipca nowe zasady finansowania przez NFZ naszej działalności w poradniach diabetologicznych. Postanowiliśmy za zgodą Autorki ogłosić jego treść na stronie PTD, gdyż sądzimy, że wielu z nas podziela poglądy zawarte w liście. I wszyscy czekamy na odpowiedź Prezesa NFZ!..

więcejList otwarty dr n. med. Joanny Kurzawy w sprawie nowych zasad finansowania AOS w zakresie diabetologii 

Szanowni Państwo PT Członkowie PTD
Aby usprawnić opłacanie składek członkowskich oraz zapewnić większą przejrzystość wnoszonych opłat Zarząd podjął uchwałę o utworzenie subkonta do konta PTD przeznaczonego wyłącznie do wpłacania składek dla wszystkich członków Towarzystwa niezależnie od przynależności do Oddziału Regionalnego.

więcejSkładki członkowskie- przypominamy numer konta!!! 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 lipca br. został rozstrzygnięty konkurs na granty wyjazdowe na 47. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) we wrześniu br. w Lizbonie.

więcejWyniki konkursu o przyznanie grantu na wyjazd (travel grant) na 47. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycę (EASD) w Lizbonie 1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: