Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Aktualności

W dniach 6-7 grudnia 2013 roku w Sopocie odbędzie się IV zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

więcejV Konferencja Dydaktyczna Czasopisma "Choroby Serca i Naczyń" 

W dniach 23-25 maja 2013 roku odbył się w Łodzi XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrań z uroczystości inauguracji, którą poprowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu, profesor Leszek Czupryniak.

więcejNagrania z XIV Zjazdu PTD już na stronie! 

15 czerwca br. w Łodzi z Pasażu Schillera ruszy „Marsz 10 tysięcy kroków”. Tym wydarzeniem zainaugurowana zostanie ogólnopolska kampania pt. „O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy”, której inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Pomysłodawcy projektu chcą przekonać wszystkich do aktywności na świeżym powietrzu jako najlepszej formy profilaktyki zdrowotnej.

więcejRusza kampania edukacyjna „O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy” 

Napisz artykuł i wygraj zaproszenie na Kongres EASD 2014 w Wiedniu!
Pracę można zgłaszać w jednej z poniższych trzech kategorii:
- praca oryginalna: tematyka związana z profilem pisma „Diabetologia Kliniczna”
- praca poglądowa: tematyka dotycząca występowania czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek u chorych na cukrzycę typu 2, optymalnego postępowania prewencyjnego, diagnostycznego, terapeutycznego i edukacyjnego
- przypadek kliniczny: opisujący pacjenta z cukrzycą typu 2 i współistniejącymi czynnikami ryzyka przewlekłej choroby nerek – na co należy zwrócić uwagę przy wyborze optymalnej terapii przeciwcukrzycowej?

Wybrane prace, spełniające wymogi regulaminu, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Diabetologia Kliniczna”.

Zachęcamy do nadsyłania prac!

więcejKonkurs na najlepszą publikację w „Diabetologii Klinicznej” 

Regulamin konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego.

Każdy zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego rozpoczyna się wręczeniem grantów i nagród naukowych. Jedną z form wyróżnienia wybitnych osób z grona polskiej diabetologii jest przyznanie nagrody w postaci wygłoszenia wykładu im. Jakuba Węgierki i wykładu im. Mieczysława Wierzuchowskiego. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do ww. wykładów w trakcie XIV Zjazdu Naukowego PTD 23 maja 2013 r. według następujących zasad:

więcejRegulamin konkursu na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego. 

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2013 roku

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zwanych dalej Uczestnikami, w Konkursie na przeprowadzenie badań z zakresu diabetologii, zwanego dalej Konkursem, w którym nagrody pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Klinicznej 1A, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000033162, zwanym dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.

3. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl

4. Celem Konkursu jest promowanie pracy naukowej lekarzy z zakresu diabetologii.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

7. Decyzją Zarządu Głównego PTD łączna suma środków przeznaczona dla laureatów Konkursu ustalona została na kwotę 150.000,00 PLN brutto.

więcejRegulamin Konkursu na Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2013 roku 

Uprzejmie informujemy, że trwa (do 28 lutego 2013 r.) konkurs na zgłoszenie kandydatury miasta, jako miejsca XV Zjazdu Naukowego PTD

  1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur miast na organizację XV Zjazdu Naukowego PTD w 2014 r.

więcejZaproszenie do zgłaszania kandydatur miast na organizację XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2014 r. 

W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną zabiegi wewnątrznaczyniowe transmitowane na żywo z sal operacyjnych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

Do wygłoszenia wykładów podczas tegorocznej konferencji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

więcejII Międzynarodowa Konferencja „Nowe możliwości leczenia endowaskularnego chorób naczyń” 

Lech Wałęsa do diabetologów: „Zróbcie rewolucję!”

13 listopada obchodziliśmy w Warszawie Światowy Dzień Cukrzycy. Uroczystości odbyły się w bardzo szczególnym i ważnym dla polskiej diabetologii budynku – w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12. W tym dokładnie miejscu (zachowała się do dzisiaj główna fasada) przed wojną mieścił się Szpital Św. Ducha, gdzie po raz pierwszy zastosowano wyprodukowaną w w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie w styczniu 1924 roku przez Kazimierza Funka insulinę.

więcejŚwiatowy Dzień Cukrzycy 2012 w Warszawie 

Serdecznie zapraszamy członków PTD oraz wszystkich, którzy troszczą się o los chorych na cukrzycę i polskiej diabetologii na tegoroczne obchody Światowego Dnia Cukrzycy. Odbędą się one we wtorek 13 listopada, w godz. 11.00-13.00, w bardzo szczególnym i ważnym dla polskiej diabetologii miejscu – w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12.

więcejZaproszenie na obchody Światowego Dnia Cukrzycy 1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: